Barneoppdragelse i en tid med teknologi

  Finn ut hva mormonfamilier tror om kvalitetstid i familien

  Mormonfamilier tror det er viktig å tilbringe tid sammen.

  Hvem er mormonene, og hva tror de om familier?

  Mormonene er også kjent som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I likhet med mange andre gode mennesker rundt om i verden, er mormonene kjent for sin tro på hvor viktig barn og familie er. Men også i likhet med mange andre, er mormonene klar over at god barneoppdragelse ikke er lett. Foreldre i mormonfamilier vet altfor godt at i tillegg til de mange gledelige øyeblikkene som følger med å være mor eller far, er det mange stunder med gråtende barn, oppvask og endeløse gjøremålslister.

  Med så mange råd der ute og så mye som krever foreldrenes tid, kan det være vanskelig å roe ned og bare glede seg over å være foreldre. Det er imidlertid nødvendig at foreldre legger bekymringen for ikke å gjøre ting fullkomment og fra livets travelhet til side, for å tilbringe tid sammen med sine barn. Mormons bok forteller oss at da Jesus Kristus besøkte Amerika, tilbragte han tiden med å undervise og hjelpe mennesker. Under sitt viktige arbeid tok han seg tid til å være utelukkende opptatt av barna. “Han tok deres små barn en for en og velsignet dem og ba til Faderen for dem” (3 Nephi 17:21). Etter at Frelseren hadde vist ved eksempel hvor viktig det er å bruke tid på å vise kjærlighet og ha omsorg for barna, oppfordret han alle de tilstedeværende til også å være opptatt av dem, og sa: “Se, deres små” (3 Nephi 17:23).

  Hvordan kan jeg få bedre kontakt med familien min?

  Foreldre i dag kan følge Frelserens eksempel og oppfordring. En mor skrev om hva det å “se” betydde for henne. Hun sa: “Første gang jeg opplevde å ‘se’, var da min første datter var nyfødt. Hennes små, insisterende skrik hadde vekket meg rundt midnatt, og jeg gjorde meg klar til å mate henne da det skjedde. Med vidåpne øyne så hun en lang, dyrebar stund rett inn i øynene mine. Da hun og jeg virkelig ‘så’ hverandre for første gang, fikk jeg en anelse om det evige bånd vi ville dele” (Jan Pinborough, “Parenting, Unplugged”, Ensign, juni 2014, 63).

  Vitenskapelige studier har avdekket at ikke-verbal kommunikasjon som foregår når foreldre og barn “ser” hverandre, er avgjørende for barnas sunne utvikling (se Pinborough, “Parenting, Unplugged”, 63). Etterhvert som barna våre vokser, krever de at vi “ser”, eller tar oss tid til å få kontakt, på forskjellige, men like viktige måter. Men hvordan kan foreldre ta seg tid til virkelig å få kontakt med barna i en så hektisk verden? Mormonfamilier tror at det å knytte et sterkt bånd mellom foreldre og barn krever mer disiplin og selvkontroll fra foreldrenes enn fra barnas side.

  Mormonfamilier tror også at det å knytte bånd til barn kan kreve et bevisst valg om å koble fra våre digitale enheter. Mormonfamilier lærer at å bruke kvalitetstid sammen med barna “kan innebære å motstå fristelsen til å sjekke våre tekstmeldinger eller bla gjennom sosiale medier. Det kan innebære at vi ettertenksomt fastsetter personlige og familiens medieregler, og setter grenser som vil beskytte den hellige tiden vi daglig vier til hverandre i familien” (Pinborough, “Parenting, Unplugged,” 63).

  Kirkens ledere har understreket hvor viktig det er at foreldre slår av digitale enheter for å bruke mer tid med barna. Rosemary M. Wixom, en tidligere leder for Kirkens verdensomspennende barneorganisasjon (Primærforeningen), har for eksempel sagt: “Dyrebare øyeblikk og muligheter til å samhandle og snakke med våre barn, forsvinner når vi er opptatt med distraksjoner. Hvorfor ikke velge en tid hver dag til å koble fra teknologi og koble til hverandre? Slå ganske enkelt av alt sammen. Når dere gjør dette, kan hjemmet synes stille i begynnelsen. Kanskje vet dere ikke helt hva dere skal gjøre eller si. Så, når dere gir barna deres fulle oppmerksomhet, vil en samtale begynne, og dere kan lytte til hverandre” (“Ordene vi bruker”, Ensign eller Liahona, mai 2013, 82).

  Hvordan kan jeg lære mer?

  Mormonene er kristne som tror at Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på hvordan vi skulle behandle våre familiemedlemmer. Mormonfamilier finner fred og glede ikke bare i å tilbringe tid sammen, men også i sin tro på at på grunn av Jesus Kristus kan hellige familieforhold fortsette hinsides graven. For å lære mer om Guds plan for deg og din familie, kan du gå inn på mormon.org.