Å bringe oss til Ham

  Å bringe oss til Ham

  Budskap fra områdets ledere

  Kearon_P_200x250[1].jpg

  President Kearon, UK

  President for området Europa

  De små kortene med tre oppfordringer til handling, er ment å skulle bringe oss og våre venner nærmere vår himmelske Fader og vår Frelser. Vår Faders plan for sine barns frelse kalles ofte for lykkens plan. Det er en god grunn for det. De som lærer om den, og så handler ifølge det de har lært, føler velsignelsene fra Den hellige ånd og oppdager større glede, ofte ulikt noe annet de tidligere har opplevd.

  Hvis du ennå ikke har fulgt oppfordingen om å ta med en venn, kan kanskje disse sommermånedene gi en fin anledning til å invitere noen med på en spasertur, til noe å spise, eller komme til kirken og høre deg eller en venn holde tale.

  Hvis du ønsker å bli mer selvhjulpen enten åndelig eller timelig, kan du be mer meningsfylte bønner og lese Mormons bok med større hensikt denne måneden. Hvis du aldri har vært flink til å spare, er det ikke for sent å begynne. Sett til side litt penger hver uke og hver måned, og ikke bruk mer enn du tjener.

  Hvis du trenger hjelp med å ta med en venn eller å bli mer selvhjulpen, finn en av dine forfedre. Det er en ekstraordinær forbindelse mellom generasjonene i vår familie på begge sider av sløret, og hvert aspekt av vårt liv her på jorden blir velsignet når vi vender vårt hjerte til forfedrene våre. Vi kan bare oppdage disse velsignelsene når vi tar enkle steg for å finne forfedrene og utføre frelsende ordinanser for dem i templet.

  Du vil sannsynligvis bli forbløffet over hva som skjer i livet ditt når du handler ifølge disse tre oppfordringene. Når du handler i tro på disse tre enkle måtene, vil vår himmelske Faders plan bli mer virkelig for deg. Den blir virkelig lykkens plan.

  Forskjellen mellom bekymringer og fred er ofte små ting, små steg som lett kan bli oversett fordi de ser så enkle ut og er så rutinepreget. Ta disse stegene i sommer og se hva det kan føre til for deg, din familie og dine venner.