Å bli selvhjulpen i dagliglivet

  Å bli selvhjulpen i dagliglivet

  Budskap fra områdets ledere

  Hver vår er det vårt privilegium å feire påske på en tid i den nordlige halvkule da vinterkulda etter hvert har trukket seg tilbake, og vårens varme har overtatt. Dette er en tid med gryende vekst og ny begynnelse for alt liv som er rundt oss.

  Vi inviterer dere nok en gang til å bli åndelig og timelig selvhjulpen. Både åndelig og timelig selvhjulpenhet er en vesentlig og viktig del av Jesu Kristi evangelium.

  Selvhjulpenhet er evnen, og en beslutning om å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. Etter hvert som medlemmer av kirken blir selvhjulpne, blir de også bedre i stand til å stå til tjeneste for og hjelpe andre.

  Kirkens medlemmer er ansvarlige for sin egen åndelige og timelige velvære. Siden de er velsignet med handlefrihetens gave, har de det privilegium og den plikt å stake ut sin egen kurs, løse sine egne problemer, og gjøre sitt ytterste for å bli selvhjulpne. Medlemmer gjør dette under inspirasjon fra Herren, og ved sine egne henders arbeid.”

  Hvordan kan jeg bli timelig selvhjulpen?

  • Lær deg verdien og velsignelsen av arbeid.

  Vi må være klar over at privilegiet å kunne arbeide, er en gave. La oss innse at dette privilegiet er en gave, at evnen til å arbeide er en velsignelse, og at gleden av å arbeide er suksess..”2

  Verdien av arbeid i vårt liv er av avgjørende betydning med hensyn til å lære de leksjonene som vil gi oss varig lykke og vekst. Jeg vokste opp i en stor familie som la stor vekt på arbeidets prinsipp. Alt fra forberedelse og bearbeidelse av jorda i forbindelse med planting og vekst, og ved å utføre dette arbeidet ved egen hjelp, ved daglig vanning og luking gjennom hele vekstsesongen, for så å høste og deretter lagre gjennom hermetisering og nedfrysing. Og alt dette ble gjort i sommertiden.

  Mine foreldre var alltid der, og oppmuntret oss, med trofast undervisning og ved å arbeide sammen med oss. De ville aldri be oss om noe som de ikke ville gjøre selv. Velsignelsene ved arbeidet i familien innbefattet gleden ved å være kreativ, og motta velsignelsen ved å høre at ”jobben ble godt utført”, og gjennom alt dette bli velsignet med ferdigheter og evner som i fremtiden ikke bare ville komme oss selv til gode, men senere også kunne være til glede og velsignelse for andre, ikke minst ved å ha tilegnet seg evnen til selvdisiplin.

  • Dra fordel av utdannelsesmuligheter

  Året før vi begynte i barnehagen ble det forventet av oss at vi skulle lære å knytte våre egne skolisser, å kunne klokken, og huske adressen og telefonnummeret vårt, og å lære oss å gå til fots på skolen. Gjennom hele skoletiden ble vi alltid oppmuntret til å gjøre vårt beste, og foreldrene våre forventet alltid det beste av oss. Alltid hadde vi noe å lære.

  • Tro går forut for mirakler

  Herren hjelper oss når vi går til ham og trenger hans hjelp. Herren hjelper oss virkelig når vi søker Hans hjelp, og spesielt når vi har besluttet å gjøre Hans vilje. Men Herren hjelper bare dem som er villige til å hjelpe seg selv. Han forventer av sine baren av de skal være selvhjulpne så langt de kan. “3

  En avgangselev fra et selvhjulpehets-kurs ga oss følgende innsikt fra hennes hennes egen reise knyttet til tro og handling:

  Jeg begynte å sette ut i livet alt jeg hadde lært, innbefattet å bruke tiden min klokt.. Nå føler jeg at jeg er viktig som person, og at jeg er i stand til å gjøre ting som jeg aldri før hadde tenkt meg.

  Hver dag leser jeg i Skriftene, og jeg ber av hele mitt hjerte og vet at jeg er viktig for min himmelske Fader. Ting begynner å skje i mitt liv som jeg aldri hadde drømt om. Det var utrolig. Det var som om noen ledet mine skritt når jeg søkte job, og jeg hadde ingen problemer med språket.

  Da jeg presenterte meg for en kvinne som trengte barnepass for sin datter, skjedde det at så snart jeg kom inn døren og presenterte meg selv, kom den lille piken bort til meg og klemte og kysset meg. Hun sto hos meg under hele intervjuet, og av denne grunn fikk jeg jobben. Hennes ektemann hjelper oss nå med å finne en jobb for min sønn.

  Etter dette har enda en tilbudt oss arbeid. En søster i kirken hjalp meg å finne en leilighet. For første gang i mitt liv gjør jeg nå ting som jeg aldri tidligere trodde ville være mulig for meg.” 4

  Etter hvert som vi utvikler evnen til selvhjulpenhet, vil vi kunne ha god helse når vi tar godt vare på oss selv, med jevn trening og sunn kost og god personlig hygiene. Vi bør leve nøkternt og sparsommelig innenfor vårt budsjett, spare våre resurser og unngå gjeld. En selvhjulpen person vil faste og med glede betale et generøst fasteoffer.

  Veien til fullkommenhet krever at vi etterlever evangeliet hver eneste dag. Når vi strever etter å bli timelig selvhjulpen, vil vi kunne trekke på alle prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Jeg ber om at vi gjennom de kommende måneder og år vil gjøre så.

  1. Håndbok 2, 6.1.1.

  2. David O. McKay, Pathways to Happiness (1957), 381.

  3. Elder L. Tom Perry, Ensign, october 1991

  4. Se også L&p 60:13; 130:20-21.