Siste artikler og videoer

  Dale G. Renlund hjelper oss å forstå hvordan det å følge Guds bud bidrar til at vi føler glede og bli mer lik vår himmelske Fader.
  Lær om Jesu rolle som en som gir oss tilgivelse, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som helbrederen, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som sin kirkes overhode, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som Skaperen, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som vårt eksempel, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som vår Frelser, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesus og hans oppstandelse, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”