Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Evangeliets prinsipper kan styrke oss i mange områder av livene våre. Armando og Suela viser hvordan slike prinsipper har hjulpet dem med å bygge opp forretningen sin, og bli mer selvhjulpne.
Hvorfor har vi alle prøvelser, og hvor finnes det hjelp når vi har det som vanskeligst?
Gud gjør det enkelt for oss å følge ham fordi han har gitt oss budene. Å følge budene kan gi oss glede. Vi er slett ikke fullkomne, men Gud har gitt oss en måte vi kan få tilgivelse for våre synder på gjennom Jesu Kristi forsoning.
Jesus Kristus har gjort det slik at vi er frie til å velge det vi selv vil her i livet, og dermed velge å bli den personen vi vil.
Mormontempler er hellige steder der Kirkens medlemmer kan komme og inngå hellige pakter med Gud, som å holde Hans bud eller ekteskapsløfter. Templer ble brukt i bibelsk tid. Jesus tilbragte mye tid i templet der han underviste og helbredet.
Eldste Neil L. Andersen forteller om velsignelsene ved å ha en profet på jorden i dag.
Nygifte Lawrence og Ann-Sophie ser fruktene av å arbeide sammen for å bli åndelig og timelig selvhjulpne, når de lærer fra erfarne ektepar.
For mormoner, betyr det å gå i kirken mer enn bare en time eller to én gang i uken. Kirken er et samfunn der det er flere organisasjoner for menn, kvinner, ungdommer, og veldig mye mer. Se denne videoen og lær mer om hva kirkesamfunn betyr for mormoner.