Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Eldste M. Russell Ballard vitner om hvordan å yte tjeneste for våre medmennesker bringer velsignelser til både den som yter tjeneste og den som mottar tjeneste.
Hvordan kan Jesu Kristi oppstandelse og forsoning hjelpe meg i hverdagen?
Vi har alle svakheter som tar oss vekk fra den lykken Gud vil gi oss. Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne dem?
Vi har alle et ansvar for å styrke våre familier og lære dem opp i evangeliet, noe som kan virke vanskelig iblant. Les mer om ett verktøy vi har fått for å hjelpe våre familier til å lykkes.
President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike.
Eldste M.Russell Ballard forteller om den fred, glede og lykke som kommer ved å minnes Kristus på sabbaten.
Alle har spørsmål. Til denne generalkonferansen, kom og lytt til en profets røst og motta svar på dine.
Den beste måten å dele evangeliet på er å vise gleden vi finner i å etterleve den.