Siste artikler og videoer

  Å se evangeliet i handling rundt oss gir en bedre opplevelse i Søndagsskolen.
  Eldste Ronald A. Rasband forklarer hvor viktig det er å holde de løfter og pakter vi inngår med Herren så vel som med våre medmennesker.
  President Russell M. Nelson understreker det viktige ansvaret vi har for å ære ekteskapets evige forpliktelser.
  Eldste D. Todd Christofferson beskriver den varige lykke som kommer ved etterlevelse av evangeliet
  Omvendelse er Herrens prosess for å motta åndelig vekst og glede – gleden over forløsningen i ham.4
  D. Todd Christofferson snakker om hvordan vi kan ‘bli i Kristus’ gjennom vår livsførsel.
  Er det sant? Er det snilt? Er det hjelpsomt? Disse tre spørsmålene utgjør en bærekraftig standard og modell for passende familieliv, arbeidsliv og omgang på sosiale medier. Vårt språk kan enten oppbygge og oppmuntre, eller det kan skade og fornærme.
  For å kunne undervise våre barn, må vi selv lære Skriftene å kjenne.