Siste artikler og videoer

  Visste du at Jesus Kristus organiserte en kirke da han var på jorden og kalte tolv apostler til å lede Kirken etter sin død? Se denne videoen for å lære om hvorfor det er så mange kirker i dag og hvorfor Kristi kirke ble gjenopprettet på jorden.
  Eldste Soares og Eldste Christensen skal svare på spørsmål fra unge voksne i en verdensomspennende andakt med fokus på håpet som vi kan få gjennom evangeliet.
  President Henry B. Eyring beskriver hva det innebærer å påta oss Kristi navn.
  Dale G. Renlund hjelper oss å forstå hvordan det å følge Guds bud bidrar til at vi føler glede og bli mer lik vår himmelske Fader.
  Lær om Jesu rolle som en som gir oss tilgivelse, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som helbrederen, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som sin kirkes overhode, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
  Lær om Jesu rolle som Skaperen, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”