Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Eldste Dieter F. Uchtdorf forklarer hvordan det å stole på Kristi forsoning hjelper oss å bli kjent med Frelseren.
Mormons bok kan bidra til å bringe deg nærmere Frelseren i ditt dagligliv.
Denne stunden definerer ikke hvem flyktningene er, men måten vi svarer på den, vil bidra til å definere oss.
Eldste M. Russell Ballard vitner om hvordan å yte tjeneste for våre medmennesker bringer velsignelser til både den som yter tjeneste og den som mottar tjeneste.
Hvordan kan Jesu Kristi oppstandelse og forsoning hjelpe meg i hverdagen?
Vi har alle svakheter som tar oss vekk fra den lykken Gud vil gi oss. Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne dem?
Vi har alle et ansvar for å styrke våre familier og lære dem opp i evangeliet, noe som kan virke vanskelig iblant. Les mer om ett verktøy vi har fått for å hjelpe våre familier til å lykkes.
President Nelson drøfter kvinners betydning og deres guddommelige oppgave i Guds rike.