Siste artikler og videoer

  Oppdag gleden ved å tjene andre i julen.
  Når denne Kristi rene kjærlighet – eller nestekjærlighet – omslutter oss, tenker, føler og handler vi mer likt vår himmelske Fader og Jesus. Våre små og enkle velgjerninger og vår tjeneste vil til sammen bli et liv fylt av kjærlighet
  Vår største glede kommer når vi hjelper vår neste. Dette er nøkkelen til å bli en sann Jesu Kristi disippel.
  Det er viktig å lære evangeliets lære og prinsipper. Du kan ikke undervise det du ikke vet.
  Områdepresidentskapet i Europa inviterer oss i et spesielt julebudskap til å være lys for verden og feire Frelserens fødsel i denne høytiden.
  Reis sammen med Josef og Maria fra Nasaret til Betlehem. Se hyrdenes forundring på marken i Judea. Føl de vise menns glede da de knelte foran Verdens Lys – vår Herre og Frelser, Jesus Kristus.
  President Nelson taler om de vidunderlige velsignelsene som venter dem som søker å motta personlig åpenbaring.
  Todd var en som gjorde narr av folk som trodde Gud fantes. Han var ikke overrasket da han ikke fikk svar på bønn umiddelbart. Men kan Gud gi oss små men tydelige svar? Og hvor tålmodige må vi være for å få disse svarene?