Siste artikler og videoer

  Hvordan kan Jesu Kristi oppstandelse og forsoning hjelpe meg i hverdagen?
  Eldste Dieter F. Uchtdorf forklarer hvordan det å stole på Kristi forsoning hjelper oss å bli kjent med Frelseren.
  Vær en del av å skape en ny global salmebok og Barnas sangbok! Hvilken favorittsalmer og sanger ville du inkludert fra den eksisterende salmeboken og din lokale tilbedelseskultur? Selvskrevne salmer og sanger kan også sendes inn til vurdering. Lær mer på nymusikk.lds.org .
  To møter fra Brigham Young University's kvinnekonferanse vil bli strømmet i sanntid på hjemmesiden churchofjesuschrist.org på engelsk, spansk og portugisisk. Temaet for årets konferanse er å 'søke denne Jesus som profetene og apostlene har skrevet om, så den nåde som er i Gud Faderen og også i Herren Jesus Kristus og i Den Hellige Ånd, som bærer vitnesbyrd om dem, kan være i dere og forbli hos dere for evig.
  Eldste Gerrit W. Gong gir oss seks måter for å hjelpe oss å alltid minnes Jesus Kristus.
  Eldste Dieter F. Uchtdorf tar oss med tilbake 2000 år til Getsemane hage og forklarer hvorfor Jesu Kristi sonoffer er den største dagen i historien.
  Russell M. Nelson vitnet om freden vi kan føle når vi besøker tempelet, da han talte til oss på generalkonferansen.
  Se hva som har skjedd i kirken rundt om i verden de siste seks måneder