Siste artikler og videoer

  President Henry B. Eyring vitner om hvordan Herren leder sin kirke gjennom åpenbaring ved sine bemyndigede tjenere.
  Ny informasjon angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger.
  Eldste Ulisses Soares beskriver hvordan vi kan samarbeide på samme måte som vannet som danner Amazonas-elven for å bringe velsignelsene ved omsorgstjeneste til andre.
  Dieter F. Uchtdorf oppmuntrer oss til å tilbringe tid med vår familie og ikke la distraksjoner komme i veien.
  Henry B. Eyring understreker at det viktigste arbeidet vi utfører er innenfor veggene i vårt hjem.
  M. Russell Ballard oppmuntrer oss til å gjøre alt vi kan for å styrke hjem og familier i en verden som trekker oss i motsatte retninger.
  Det var et konstant strev for Maria da Paz og Bernardino å oppdra sine fem barn på øya São Miguel i vakre Azorene. Se hvordan selvhjulpenhetsinitiativet har hjulpet dem å øke familiens åndelighet.
  Eldste Jack N. Gerard hjelper oss å tenke på hvordan vi kan unngå verdslige distraksjoner og fokusere mer på det som er av evig verdi.