Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

De siste-dagers-helliges tempelkledning er hellig, religiøs bekledning som brukes av trossamfunnets trofaste medlemmer. Lær mer om tempelkledninger og religiøs bekledning.
Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
Døden til en av våre kjære er en trist og vanskelig tid i alles liv, men å vite hva som skjer når vi dør kan lege sorgen vi går gjennom. Gjennom Jesu Kristi oppstandelse vil vi være i stand til å leve igjen, i en fullkommen kropp sammen med alle våre kjære.
Eldste Gerrit W. Gong gir oss seks måter for å hjelpe oss å alltid minnes Jesus Kristus.
Visste du at Jesus Kristus organiserte en kirke da han var på jorden og kalte tolv apostler til å lede Kirken etter sin død? Se denne videoen for å lære om hvorfor det er så mange kirker i dag og hvorfor Kristi kirke ble gjenopprettet på jorden.
Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i fordums tid. Lær mer om hvordan Mormons boks lære er relevant i dag.
Eldste Dieter F. Uchtdorf beskriver hvordan vi kan finne glede når vi kommer nærmere Kristus.
President Henry B. Eyring vitner om hvordan Herren leder sin kirke gjennom åpenbaring ved sine bemyndigede tjenere.