Hopp over hovednavigasjon

Siste artikler og videoer

Nygifte Lawrence og Ann-Sophie ser fruktene av å arbeide sammen for å bli åndelig og timelig selvhjulpne, når de lærer fra erfarne ektepar.
For mormoner, betyr det å gå i kirken mer enn bare en time eller to én gang i uken. Kirken er et samfunn der det er flere organisasjoner for menn, kvinner, ungdommer, og veldig mye mer. Se denne videoen og lær mer om hva kirkesamfunn betyr for mormoner.
Vi kan alle lære hvor vi kommer fra når vi opplever velsignelsene ved å oppdage vår families historie.
Bibelen er en hellig bok som inneholder Guds ord. Den forutsier Jesu Kristi komme og beskriver hans liv, hans misjon, og hans hellige rolle som Guds Sønn og verdens Frelser.
Etter å ha deltatt på en arbeidsgruppe i en lokal selvhjupenhetsgruppe, vet Richard nå vilke åndelige og timelige vesignelser dette prinsippet kan bringe til ditt liv.
Denne videoen oppsummerer Mormons bok på 60 sekunder. Den besvarer spørsmålet, “Hva er Mormons bok?” “Når fant hendelsene i den sted?” “Hvem er med i den?” og “Hvorfor er den en ytterligere bok med hellig skrift og et testamente om Jesus Kristus?”
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Eldste Dieter F. Uchtdorf beskriver hvordan det å bruke våre talenter til å yte tjeneste ikke bare velsigner andres liv, men også vårt eget.