Siste artikler og videoer

  Ulisses Soares beskrev velsignelsene ved felleskap i Kirken, da han talte til oss under generalkonferansen.
  Søster Sharon Eubank hjelper oss å bli forberedt til å svare på spørsmål om hvorfor vi etterlever evangeliet.
  Eldste Stevenson forklarer gjengivelsen, hensikten og velsignelsene ved prestedømsnøkler.
  En mor forklarer for sine barn hvordan de skal beskytte seg åndelig ved å ta på Guds fulle rustning
  Let etter forfedre i ditt familietre
  Apostelen eldste Andersen vitner om at sannheten og evangeliets velsignelser ble gjengitt ved profeten Joseph Smith.
  Vi understreker Kirkens korrekte navn og inviterer til dypere forpliktelse til Jesus Kristus
  Eldste Dieter F. Uchtdorf vitner om at når vi tror på Jesus Kristus, elsker slik han har elsket og gjør det han gjorde, vil vi fylles med fred og kjærlighet.