Siste artikler og videoer

  President Russell M. Nelson bærer vitnesbyrd om at de som ser hen til Gud kvalifiserer for et enestående løfte.
  Kirken begynner på søndag, men slutter den der? Forestill deg at kirken strakte seg utover bygningens fire vegger og var til inspirasjon for oss hver dag.
  President Russell M. Nelson beskriver gleden vi føler og det vi kan tilføre ved å vise kjærlighet til Guds barn gjennom tjeneste.
  Bonnie H. Cordon underviser oss om at for å følge Den gode hyrde, må vi også lære å ha omsorg for hans får.
  Velkommen til et samfunn der alle prøver å leve slik Jesus lærte oss. Kom og se hva vi tror på KomTilKristus.no
  Søster Reyna I. Aburto beskriver hvordan det å stole på Kristus i våre skrøpeligheter kan hjelpe oss å overvinne de mentale og fysiske påkjenninger vi får i livet.
  Hvordan kan du oppnå mer for deg selv, dine forfedre og andre gjennom å følge områdeplanen for området Europa?
  Hvis vi skal holde ut de prøvelser, fristelser og utfordringer vi får i disse svært vanskelige tider og til slutt vende tilbake til vår himmelske Fader, er det avgjørende at vi går fremover med tro.