Siste artikler og videoer

  Eldste Stevenson forklarer gjengivelsen, hensikten og velsignelsene ved prestedømsnøkler.
  En mor forklarer for sine barn hvordan de skal beskytte seg åndelig ved å ta på Guds fulle rustning
  Let etter forfedre i ditt familietre
  Apostelen eldste Andersen vitner om at sannheten og evangeliets velsignelser ble gjengitt ved profeten Joseph Smith.
  Vi understreker Kirkens korrekte navn og inviterer til dypere forpliktelse til Jesus Kristus
  Eldste Dieter F. Uchtdorf vitner om at når vi tror på Jesus Kristus, elsker slik han har elsket og gjør det han gjorde, vil vi fylles med fred og kjærlighet.
  Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.
  Kirkens ledere ga i oppdrag å gjenskape Bertel Thorvaldsens statuer av Kristus og De tolv apostlene til besøkssenteret ved Roma tempel.