Siste artikler og videoer

  Stefano Bosco beskriver sitt forhold til Jesus Kristus og hvordan Frelseren påvirker hans liv.
  Finn ut hvilke svar Mormons bok, en levende profet og folk gir om Jesus Kristus.
  Finn ut hvilke svar Mormons bok, en levende profet og folk gir om Jesus Kristus.
  Hans far levde ikke så lenge at han fikk se ham ta avsluttende eksamen. Han mistet to av sine barn da de var små. Men Clark Wiscombe vet at det fortsatt er mange opplevelser å glede seg over sammen med de kjære som han har mistet.
  Finn ut hvordan familien Wooley taklet tapet av sin sønn og hvordan de utviklet håp om å se ham igjen.
  Finn ut hvilke svar Mormons bok, den levende profeten og folk sier om døden.
  Russell M. Nelson oppfordrer oss til å følge paktens sti tilbake til våre himmelske Foreldre.
  Dallin H. Oaks forklarer hvordan Jesu Kristi forsoning renser oss gjennom omvendelse.