Kirken annonserer BYU-Pathway Worldwide

Programmet er tilgjengelig i 35 land over hele Europa

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har annonsert opprettelsen av en verdensomfattende organisasjon for høyere utdanning, BYU-Pathway Worldwide (BYU-PW). Denne institusjonen vil ha ansvar for alle nettbaserte årsstudier og gradsprogrammer som blir tilbudt av Kirkens skoleverk (CES).

Clark G. Gilbert, nåværende president for BYU-Idaho, vil lede denne nye organisasjonen. BYU–Pathway Worldwide vil ha sitt kontor i Salt Lake City, Utah, og vil ha oppstart 1. mai 2017. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, opplyste om dette på en pressekonferanse på Temple Square tirsdag.  

BYU-Pathway Worldwide har sin opprinnelse i BYU-Idahos Pathway-program, som begynte i 2009 med 50 studenter totalt ved tre prøvesteder i Idaho, Arizona og New York. Programmet har siden vokst til nesten 500 steder i 50 land og har blitt brukt av 57,000 studenter.

Hva er BYU-Pathway?

Pathway er et årsstudium i Kirkens skoleverks program som er tilgjengelig på Internett gjennom BYU-Idaho til alle voksne medlemmer av Kirken i mer enn 35 land over hele Europa. Pathway har fokus på utdannelse og profesjonell utvikling, men suksess måles ved disse 3 åndelige målene:

1.            Få evangeliet inn i studentenes hjerter

2.            Hjelpe studenter bli flinke til å lære

3.            Forberede studentene til å kunne lede og forsørge familier

Nettundervisning blir supplert ved ukentlige samlinger eller videokonferanser med lokale studenter og Pathway-misjonærer der en diskuterer kursmaterialet i en sosial sammenheng.  Tilbudet om videokonferanser er for dem som bor for langt unna et Pathway-senter til å kunne delta personlig.

Programmet er tilgjengelig i følgende land i Europa: Albania, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kosovo, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Moldova, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og Østerrike

Studentene lærer praktisk livsmestring, viktige lederferdigheter, de studerer matematikk og økonomi, og tilegner seg kompetanse i å kommunisere på engelsk.  Pathway er akkreditert ved og ledet fra USA, ved BYU-Idaho. Gå til pathway.lds.org for mer informasjon.

Utsagn fra norske deltakere:

Det synes klart for meg at Herren ønsket at jeg skulle være med på dette. Jeg hadde ikke hørt om programmet til vår norske koordinator for Kirkens skoleverk, Kittel Kittelsen, følte seg inspirert til å spørre om jeg var interessert. Min mann var oppmuntrende, og det føltes riktig, så jeg ble med.

Jeg er hjemmeværende mor, og det er flott at jeg kan studere litt selv om jeg har en travel hverdag. Jeg elsker oppgavestrukturen som hjelper meg å fullføre oppdragene hver uke.

Det jeg liker best er de åndelige velsignelsene jeg får. Det hjelper meg å komme nærmere Herren og å sette mål jeg trenger å nå. Gjennom Pathway har jeg satt mål som har hjulpet meg å bli tryggere på meg selv i klasser og samlinger, og også mål som har styrket mitt ekteskap. Nylig hadde vi om selvhjulpenhet, og det gikk opp for meg at Pathway-programmet med de tre klassetilbudene om livsmestring, økonomi, og engelsk omfatter det vi trenger å lære for å være selvhjulpne. Cecilia Greenfield Wie, Oslo.

Gjennom Pathway har min forståelse av Jesu Kristi evangelium og lære blitt klargjort, jeg har endret syn på og fått på plass en del ting. Mitt forhold til min himmelske Fader, Jesus Kristus og min ektemann er blitt styrket fordi jeg har forandret meg. Julie Kittelsen, Moss: