Hopp over hovednavigasjon

Hvordan vi kan bruke bønn til å kommunisere med Gud

Hva mormonene tror om de mange velsignelsene ved bønn

Mormonene tror at Gud hører og besvarer bønner i dag.

Hva lærer mormonenes religion om bønn?

Mormonene, også kjent som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, tror at bønn er kommunikasjon mellom oss og Gud, vår himmelske Fader. Vår himmelske Fader ønsker at vi skal be til ham hver dag, både for oss selv og sammen med vår familie. Mormonene tror at vi skal “be til ham og ingen annen” (“Prayer”, Gospel Topics, topics.lds.org). Mormonenes religion underviser, slik Bibelen gjør, at da Jesus Kristus var på jorden, forklarte han at vi skulle be til vår himmelske Fader i Jesu navn (se Johannes 16:23). For mormonene er bønn både en befaling fra Gud og en anledning til å kommunisere personlig med ham.

Hvordan skulle jeg be?

For å vise vår respekt og kjærlighet til Gud når vi ber, kneler vi, bøyer hodet og lukker øynene. Mormonene tror at når vi ber, skulle vi være oppmerksom på at vi tiltaler vår Fader i himmelen, og ordlegge oss på en kjærlig og respektfull måte.

Mormonenes religion underviser at det er kraft i å be høyt, og Skriftene oppfordrer oss til å be ofte hver for oss slik at vi kan uttrykke våre sanne følelser til Gud (se Matteus 6:6-7; Alma 34:17-27). Vi kan imidlertid be til Gud når som helst og hvor som helst. Mormonenes tro omfatter læren om at selv en tanke kan være en bønn dersom den rettes til Gud (se Veiledning til Skriftene, “Bønn”, scriptures.lds.org).

Mormonene tror at når vi ber, skulle vi uttrykke vår takknemlighet til vår himmelske Fader for våre mange velsignelser. En av mormonenes ledere har sagt: “De mest meningsfylte og åndelige bønner jeg har hørt, har inneholdt mange uttrykk for takk og få, om noen, anmodninger” (David A. Bednar, “Be alltid”, Ensign eller Liahona, nov. 2008, 42). Mormonenes trosoppfatninger omfatter læren om at alt vi har kommer fra Gud, og at selv i våre vanskeligste utfordringer kan vi fremdeles takke ham for våre velsignelser.

Mormonenes religion underviser at vår himmelske Fader ønsker at vi skal spørre ham om det vi trenger når vi ber. Jesus Kristus sa: “Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for” (Matteus 7:7-8). Mormonene tror at når vi ber, kan vi be vår himmelske Fader hjelpe oss med våre fysiske, følelsesmessige og åndelige behov, og alle andre behov vi måtte ha. Mormonene tror også at som vår kjærlige Fader, ønsker Gud å hjelpe oss, og vil gi oss enhver velsignelse som er hensiktsmessig for oss. Når vi ber vår himmelske Fader om velsignelser, skulle vi imidlertid be om at hans vilje må skje, og gjøre alt i vår makt for å være verdige til å motta velsignelsene vi ber om.

Hvilke velsignelser kommer ved bønn?

Mormonene tror at bønn gir mange velsignelser. Mormonenes religion underviser at når vi ber, kan vi føle Guds kjærlighet til oss. Vi føler takknemlighet når vi tenker på de mange velsignelsene vi allerede har i vårt liv. Vi føler større lykke og fred når vi prøver å innrette vår vilje etter Guds vilje med vårt liv. Vi blir velsignet med større tålmodighet og tro. Vi kan føle at Den hellige ånds innflytelse veileder oss. Når vi ber, åpner Gud himmelens luker og gir oss velsignelser som han allerede var villig til å gi, og som vi bare behøvde å be om for å motta. Vi kan også bidra til å velsigne andre når vi uttrykker oppriktige bønner til Gud om deres velferd.

Hvordan du kan lære om Guds plan for deg

For å lære mer om mormonenes religion og hva mormonene tror om bønn, kan du gå inn på mormon.org.