Arkiv: April

Åpent hus for Paris tempel

Publikum inviteres til å besøke templet i Le Chesnay, ved Versailles rett utenfor Paris frem til 13. mai. Guidede turer unntatt søndager.

Jesu Kristi oppstandelse

Hvordan kan Jesu Kristi oppstandelse og forsoning hjelpe meg i hverdagen?

Han lever i dag #FREDSFYRSTEN

Kristus brøt dødens bånd for alle.

Urokkelig overbevisning #FREDSFYRSTEN

Frelserens urokkelige overbevisning styrker oss.

Ingen urettferdighet #FREDSFYRSTEN

Alt vil bli rettet opp.

Lammets blod #FREDSFYRSTE

Ordinanser gir kraft i vårt liv.

Lyset av forsoningen #FREDSFYRSTEN

Det er umulig å synke for lavt for forsoningens kraft.

Hvem er John Andreas Widtsoe?

Han framholdt aldri sin egen ekspertise, men pekte ut hvor mye som fremdeles var ukjent for vitenskapen, og hvor spennende forskningen var. Hans lederstil: han ble president ved to universiteter og ble ønsket som president ved et tredje.

Du kan velsigne andre #FREDSFYRSTEN

Når vi prøver å ligne Frelseren, vil vi velsigne andre.

Fred i stormen #FREDSFYRSTEN

Frelseren kan stille livets stormer.

Vi gleder oss #FREDSFYRSTEN

Vi gleder oss over å være Kristi disipler.

Hvordan forbedre seg med hensyn til timelig selvhjulpenhet

Hvis vi har en fot i en verden av materielle ting som vi ikke har råd til, la oss så raskt som mulig trekke oss tilbake. Lån bør forbeholdes helt nødvendige ting, selv om sofaen kanskje kan trenge å bli byttet ut!

Hvor stor er ikke vår Guds plan!

President Dieter F. Uchtdorf viser de mange velsignelser vi kan vise takknemlighet for på grunn av det gjengitte evangelium.